د مخ پېښليک

۱۱ مې ۲۰۱۹

۸ مارچ ۲۰۱۳

۴ مارچ ۲۰۱۳

۸ نومبر ۲۰۱۲

۱۷ اگسټ ۲۰۱۲

۱۳ جولای ۲۰۱۲

۸ جولای ۲۰۱۲

۲۲ جون ۲۰۱۲

۲۳ فبروري ۲۰۱۲

۴ فبروري ۲۰۱۲

۲ فبروري ۲۰۱۲

۳۱ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۱ نومبر ۲۰۱۱

۴ اکتوبر ۲۰۱۱

۳۰ مارچ ۲۰۱۱

۲۷ مارچ ۲۰۱۱

۲۶ مارچ ۲۰۱۱

۲۵ مارچ ۲۰۱۱