د مخ پېښليک

۲۰ مې ۲۰۱۸

۱۵ اپرېل ۲۰۱۸

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۷

۲۸ سپټمبر ۲۰۱۷

۷ سپټمبر ۲۰۱۷

۱۹ اگسټ ۲۰۱۷

۱۲ اگسټ ۲۰۱۷

۱۸ اپرېل ۲۰۱۷

۱۶ ډيسمبر ۲۰۱۶

۱۵ ډيسمبر ۲۰۱۶

۱۶ اکتوبر ۲۰۱۶

۹ جولای ۲۰۱۳