د مخ پېښليک

۱۳ مې ۲۰۲۱

۱۲ مې ۲۰۲۱

۱۶ نومبر ۲۰۲۰

۱۰ نومبر ۲۰۲۰

۲ مارچ ۲۰۲۰

۱۴ اکتوبر ۲۰۱۹

۲۷ ډيسمبر ۲۰۱۷

۵ جون ۲۰۱۶

۹ مارچ ۲۰۱۶

۷ ډيسمبر ۲۰۱۵

۵ اگسټ ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۴ اگسټ ۲۰۱۲

۲۲ اپرېل ۲۰۱۲

۱ اپرېل ۲۰۱۲

۲۴ مارچ ۲۰۱۲

۱۹ مارچ ۲۰۱۲

۱۴ مارچ ۲۰۱۲

۳۰ ډيسمبر ۲۰۱۱

۲۶ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۳ سپټمبر ۲۰۱۱

۲۷ جولای ۲۰۱۱

۱۶ مې ۲۰۱۱

۱ مارچ ۲۰۱۱

۲۶ فبروري ۲۰۱۱

۱۹ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۱ اگسټ ۲۰۱۰

زاړه ۵۰