د مخ پېښليک

۱۶ فبروري ۲۰۲۰

۲۵ مې ۲۰۱۹

۱۶ جنوري ۲۰۱۷

۲۳ فبروري ۲۰۱۵

۱۹ فبروري ۲۰۱۵

۲۱ جولای ۲۰۱۳

۲۰ جولای ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۲۲ فبروري ۲۰۱۳

۱ فبروري ۲۰۱۳

۱۶ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۹ ډيسمبر ۲۰۱۲

۴ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۹ اگسټ ۲۰۱۲

۲۸ جولای ۲۰۱۲

۲۵ جولای ۲۰۱۲

۲۳ جولای ۲۰۱۲

۱۷ جولای ۲۰۱۲

۱۳ جولای ۲۰۱۲

۲۴ جون ۲۰۱۲

۱۸ جون ۲۰۱۲

۱۳ جون ۲۰۱۲

۸ اپرېل ۲۰۱۲

۷ اپرېل ۲۰۱۲

۱ اپرېل ۲۰۱۲

۲۸ مارچ ۲۰۱۲

۲۲ فبروري ۲۰۱۲

۱۹ فبروري ۲۰۱۲

۵ فبروري ۲۰۱۲

۱۰ جنوري ۲۰۱۲

۱۲ نومبر ۲۰۱۱

۲۳ اکتوبر ۲۰۱۱