د مخ پېښليک

۴ مې ۲۰۲۱

۱۵ مارچ ۲۰۲۰

۱۲ سپټمبر ۲۰۱۹

۲۲ جولای ۲۰۱۹

۲۱ جولای ۲۰۱۹

۱۶ مې ۲۰۱۹

۱ مې ۲۰۱۹

۲۲ اپرېل ۲۰۱۹

۲۱ اپرېل ۲۰۱۹

۱۶ اپرېل ۲۰۱۹

۵ جون ۲۰۱۶

۲۹ جون ۲۰۱۵

۲۲ جنوري ۲۰۱۴

۳ اگسټ ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۹ فبروري ۲۰۱۳

۹ جنوري ۲۰۱۳

۲۰ نومبر ۲۰۱۲

۹ نومبر ۲۰۱۲

۵ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۶ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۸ اگسټ ۲۰۱۲

۲ اگسټ ۲۰۱۲

۲ جولای ۲۰۱۲

۶ جون ۲۰۱۲

۱۲ مې ۲۰۱۲

۸ مې ۲۰۱۲

۱۲ اپرېل ۲۰۱۲

۴ اپرېل ۲۰۱۲

۳۰ مارچ ۲۰۱۲

زاړه ۵۰