ځانګړی:ننوتل

بشرزی قوم:سمول

بشرزی قوم له الکوزی قوم څخه سر چینه اخلی چه لغمان کندوز کی میشت دی