آرنۍ غورنۍ پرانيستل

دې وېشنيزه کې د هغو کسانو په اړه ليکنې دي کوم چې په کال 1866 کې مړ شوي دي

دا وېشنيزه تر اوسه پورې کوم مخ يا رسنيزه دوتنه نلري.