وېشنيزه:قرغزي ليکوال

دا د قرغزي ليکوالو لپاره ځانگړې شوې وېشنيزه ده. دلته د ليکوالو نومونه د ابېڅو له مخې اوډل شوي. تاسې يوازې د قرغزي ليکوالو نومونه په دې وېشنيزه کې موندلی شی. د نورو ليکوالو لپاره د همدې مخ په پای کې ورکړې وېشنيزه وڅارئ.

د "قرغزي ليکوال" په وېشنيزه کې شته مخونه

په همدې وېشنيزه کې يواځې دغه لاندينی مخ شته.