ويکيپېډيا:د سویلي پښتو پاليسي

سويلي پښتو د افغانستان د پښتو ژبې تر ټولو لویه لهجه چي بايد وکارول سي، نو موږ د پښتو ويکيپېډيا د پالیسۍ په مطابق دوي دوي ته په سويلي پښتو د ليکلو اجازه ورکوي. هغه ځکه چي ډير لږ توپير لري د مثال په توگه دوي د شي پر ځای سی ليکي.

تاسو هم خپله رايه لاندې وکارويسمول

Symbol support vote.svg ملاتړسمول

Symbol oppose vote.svg بډسمول