وانگدو پھودرانگ ولسوالۍ

وانگدو پھودرانگ د بوټان د 20 ولسوالو څخه يوه ولسوالۍ ده۔

په بوټان کې ځای

نور ولولئسمول