له ښځو سره د طالبانو چلند

د طالبانو د واکمنی په دوره کی افغانی ښځی نه یوازی کار او ټولنیزو فعالیتونو ته نه پریښودل کیدی بلکی د زده کړی نه هم محرومی وی. د ملا عمر د فرمان له مخی ښځو نه شوای کولای چی بی له نارینه محرم نه له کوره دباندی ووزی. د طالبانو د واکمنی په دوره کی ښځی د سړکونو او لویو لارو پر مخ د امر بالمعروف کسانو له خوانه په قمچینونو او کیبلونو وهل کیدی.د افغانستان خلک دی ته زمریان دی چی خپلی ښځې په کور وساتي.دی ته یی فکر نه وي چی ښځه یی ناروغه شي بیا یی نارینه ډاکټر ته بیایي.مطلب می دا دی چی په ښځو باندی درسونه نه وایی .