لارښود:دوتنه

په دې مخ تاسې ته د انځور يا دوتنې کارولو په اړه مالومات درکول کيږي۔

اپلوډ/پورته کولسمول

پخوا به هرې ژبې ويکيپيډيا کې په سيمه ايز توگه انځورونه ورپورته کولی کيدل خو اوس اکثر ويکيپيډياگانو کې چې څوک انځور پورته کوي نو هغه کامن ويکيميډيا ته پورته کيږي کچېرې تاسې کامن ويکيميډيا ته يو نوی انځور پورته کول غواړئ نو کوزې بټن باندې کلېک وکړئ:

Commons-logo-square.png

کارولسمول

تاسې چې کله يو انځور ورگډوئ نو دا هغه دا کوډ وي [[دوتنه:دې ځای د دوتنې نوم وليکئ|بټنوک]] . په دې کوډ کې چې دوتنه: ليکلی شوي ده ددې پر ځای تاسې انځور: هم ليکلی شئ، لکه داسې [[انځور:دې ځای د دوتنې نوم وليکئ|بټنوک]]

مثال په توگه زه يو ځای کې ويکيپيډيا نښان ورگډول غواړم نو زه دا ليکم: [[دوتنه:Wikipedia-logo-v2-ps.png|200px|بټنوک]] ، نو ددې پايله به دا وي:
Wikipedia-logo-v2-ps.png
که چېرې تاسې غواړئ چې د انځور سره دې فرېم نه وي نو د بټنوک ټکي ترې لري کړئ،لکه مثال په توگه دا وليکئ: [[دوتنه:Wikipedia-logo-v2-ps.png|200px]] ددې پايله به دا وي:
Wikipedia-logo-v2-ps.png

ښی ،کيڼ او مېنځسمول

که تاسې يو انځور ښی/کيڼ يا مېنځ اړخ ته لگول غواړئ نو د هغه طريقه دا ده چې تاسې [[دوتنه:دې ځای کې د دوتنې نوم وليکئ|دې ځای کې د دوتنې سايز وليکئ او د px ټکي ورسره وليکئ|بټنوک|دې ځای کې کيڼ،ښی يا مېنځ وليکئ کوم اړخ کې چې تاسې انځور لگول غواړئ|دې ځای کې ورسره مالومات وليکئ]]


لکه مثال که زه وليکم : [[دوتنه:Wikipedia-logo-v2-ps.png|200px|بټنوک|کيڼ|دا يو انځور دی د ويکيپېډيا]] نو ددې پايله به دا انځور وي کوم چې تاسې ته کيڼ/گڅ اړخ کې ښکاري
دا يو انځور دی د ويکيپېډيا


او که تاسې داسې وليکئ چې : [[دوتنه:Wikipedia-logo-v2-ps.png|200px|بټنوک|ښي|دا يو انځور دی د ويکيپېډيا]] نو ددې پايله به دا انځور وي کوم چې تاسڅي ته ښی اړخ کې ښکاري۔
دا يو انځور دی د ويکيپېډياپلن انځورسمول

که تاسې يو پلن انځور ورټومبل غواړئ نو څه دا رنگې کوډ وکاروئ،لکه {{wide image|ABC|1200px|XYZ}} په دې کوډ کې چې کوم ځای ABC ليکلی شوی دی په هغه ځای کې د انځور نوم وليکئ، د XYZ پر ځای مالومات وليکئ .

لکه مثال په توگه ددې کوډ

{{wide image|Helsinki z00.jpg|1200px|This is picture}}

نو ددې پايله به دا وي:
This is picture

دوه انځورونه ورټومبلسمول

که تاسې دوه انځورونه يو گروپ کې کولی شئ ددې لپاره تاسې دا کوډ وکاروئ:

Yellow cartouche
Caution
Red cartouche
Ejection
Two cards used by football referees
 {{multiple image
 | width = 80
 | footer = Two cards used by football referees
 | image1 = Yellow card.svg
 | alt1 = Yellow cartouche
 | caption1 = Caution
 | image2 = Red card.svg
 | alt2 = Red cartouche
 | caption2 = Ejection
 }}


همدارنگې دا دواړه انځورونه تاسې ښکته پورته هم د گروپ په شکل کې لگولی شئ:

Yellow cartouche
Caution
Red cartouche
Ejection
Two cards used by football referees
 {{multiple image
 | direction = vertical
 | width = 80
 | footer = Two cards used by football referees
 | image1 = Yellow card.svg
 | alt1 = Yellow cartouche
 | caption1 = Caution
 | image2 = Red card.svg
 | alt2 = Red cartouche
 | caption2 = Ejection
 }}