زما نم عید محمد اندر دی پلار نم ظریف خان نیک نم بازمحمد ولایت غزنی ولسولی ګیرو کلی ملاوی دی