شينغاړی (په انگرېزي: Bluethroat) يو ډول مارغه دی.

شينغاړی