د پوښتنې لپاره دلته ټک يا کليک کړئ


United National Movementسمول

Hello can you translate this page en:United National Movement (Georgia) from English? Thanks.– ჯეო (خبرې اترې) ۱۳:۱۵, ۴ مارچ ۲۰۲۱ (ہ ن و)

Yes, done!

Af420 (خبرې اترې) ۱۸:۳۹, ۴ مارچ ۲۰۲۱ (ہ ن و)

Thank you very much--ჯეო (خبرې اترې) ۰۷:۱۰, ۵ مارچ ۲۰۲۱ (ہ ن و)