د مورنۍ ژبې نړيواله ورځ

د مورنۍ ژبې نړيواله ورځ د فېبروري په 21 مه نېټه هر کال لمانځل کيږي. دا يوه نړېواله ورځ ده چې هر څوک د خپلې مورنۍ ژبې ستاينه کوي.