د زړه گليکوزيډونه

د زړه گلیکوزیډونه (په انگړېزي: Cardiac glycoside) د گلیکوزیډونو څخه زهرلرونکي او درملي توکې دي چې د زړه رنځونو لکه زړه نابری او د زړه ارېتميا د علاج لپاره ور څخه کار اخيستل کېږي.

د زړې د گليکوزيډونو کيميايي فورمول

دا هم وگورﺉسمول