د ایټالیا هیواد ایداري وېش

د ایټالیا هیواد د ولایتونو نوملړایټالیا هیواد آیالاتونه)

د هوا له لوری تصویر

سیمه مرکز مساحت (کیلومتر مربع) مساحت (مایل مربع) نفوس
آبروتزو لاکویلا ۱۰٬۷۶۳ ۴٬۱۵۶ ۱٬۳۴۲٬۱۷۷
واله دایوستا* ایوستا ۳٬۲۶۳ ۱٬۲۶۰ ۱۲۸٬۱۲۹
آپولیا باری ۱۹٬۳۵۸ ۷٬۴۷۴ ۴٬۰۹۰٬۵۷۷
باسیلیکاتا پوتنزا ۹٬۹۹۵ ۳٬۸۵۹ ۵۸۷٬۶۸۰
کالابریا کاتانزارو ۱۵٬۰۸۰ ۵٬۸۲۲ ۲٬۰۱۱٬۵۳۷
کامپانیا ناپل ۱۳٬۵۹۰ ۵٬۲۴۷ ۵٬۸۳۳٬۱۳۱
امیلیا-رومانیا بولونیا ۲۲٬۴۴۶ ۸٬۶۶۶ ۴٬۴۲۹٬۷۶۶
فریولی ونتزیا جولیا* تریسته ۷٬۸۵۸ ۳٬۰۳۴ ۱٬۲۳۵٬۷۶۱
لاتزیو رم ۱۷٬۲۳۶ ۶٬۶۵۵ ۵٬۷۲۴٬۳۶۵
لیگوریا جنوا ۵٬۴۲۲ ۲٬۰۹۳ ۱٬۶۱۶٬۹۹۳
لمباردی میلان ۲۳٬۸۴۴ ۹٬۲۰۶ ۹٬۹۰۹٬۳۴۸
مارکه آنکونا ۹٬۳۶۶ ۳٬۶۱۶ ۱٬۵۶۴٬۸۸۶
مولیز کامپوباسو ۴٬۴۳۸ ۱٬۷۱۳ ۳۱۹٬۸۳۴
پیمونت تورین ۲۵٬۴۰۲ ۹٬۸۰۸ ۴٬۴۵۶٬۵۳۲
ساردنی* کالیاری ۲۴٬۰۹۰ ۹٬۳۰۱ ۱٬۶۷۵٬۲۸۶
سیسیل* پالرمو ۲۵٬۷۱۱ ۹٬۹۲۷ ۵٬۰۵۰٬۴۸۶
توسکانی فلورانس ۲۲٬۹۹۳ ۸٬۸۷۸ ۳٬۷۴۹٬۰۷۴
ترنتینو آلتو آدیجه* ترنتو ۱۳٬۶۰۷ ۵٬۲۵۴ ۱٬۰۳۶٬۶۳۹
اومبریا پروجا ۸٬۴۵۶ ۳٬۲۶۵ ۹۰۶٬۶۷۵
ونتو ونیز ۱۸٬۳۹۹ ۷٬۱۰۴ ۴٬۹۳۶٬۱۹۷