آرنۍ غورنۍ پرانيستل

د حرکت انقلاب اسلامي گوند یو جهادی گوند دی چې په افغانستان کې فعالیت کوي او مشري یې محمد نبي محمدي کوله. دا گوند اوسمهال هم فعالیت کوي مگر د خلکو تر منځ یې نفوذ ډیر کم دی.