حامله مومیایي ښځه

حامله مومیایي د لومړی ځل لپاره د مصر د لرغونو آثارو د څیړلو پر وخت روښانه شوه هغه مومیایي چې پخوا فکر کیده نارینه دی د نوی سکند ماشین په مرسته حامله ښځه ثابته شوه. له ۲۰۱۵م کال راهیسې په مصر کې پولنډي پوهان څیړنې کوي، یاده ښځه د ۲۰۲۱م کال په مې میاشت کې کشف شوه.

د مصري مومیایي ښځې مومیایي جسد