توراڼه (په انگرېزي: Black Drongo) يو ډول مرغۍ ده.

توراڼه