اډېل لاوري بلو اډکينز (۵ د مۍ، ۱۹۸۸ ز.)، يوه انگرېزه سندرغاړې او د سندرو شاعره ده.

اډېل