اوکاړه ولسوالۍ

اوکاړه ولسوالۍ د پاکستان د پنجاب ولايت یوه ولسوالۍ ده. په دغې ولسوالۍ کې د مېشتو خلکو شمېر په ۱۹۹۸ کال کې ۲،۲۳۲،۹۹۲ و.


سرچينې