امټريسيټابين (په انگرېزي: Emtricitabine) يو انټي رېټرووايرل درمل دی چې د نيوکليوسايډ ريورس ټرانسکرېپټېز انهيبيټرز له ډلې شمېرل کېږي او د اېچ ای وي په درملنه کې کارېږي.

د امټريسيټابين کيميايي جوړښت